فیلتر :
جستجو در دوره‌های مهارتی
هزینه :
نوع دوره :
رشته‌های مرتبط :
فیلتر :
جستجو در دوره‌های مهارتی
هزینه :
نوع دوره :
رشته‌های مرتبط :

سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه

سامانه ساجد با هدف تجمیع, یکپارچه سازی و سازماندهی امور مرتبط با بخش ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها راه اندازی گردید.

راه های ارتباطی

شماره تماس :01144442135

ایمیل :

آدرس : آمل، خيابان طالقانی، اباذر 35 <